събота, 26 май 2018 г.

Бизнесът си отдъхва – няма да вдигат тока

  • Бизнесът си отдъхва – няма да вдигат тока

Няма да има увеличение на тока. Тази добра новина дойде след като правителството, синдикати и работодатели се обединиха около мерки в енергетиката, които да стопят дефицита в НЕК, но да не се увеличава цената на електроенергията нито за бизнеса, нито за бита.

С тази  промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници общественият доставчик ще изкупува по преференциални цени само количествата електрическа енергия, които осигуряват приход на ВЕИ производителите. По този начин няма да се допусне завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената при определяне на преференциалните цени. Положителният ефект за обществения доставчик от тази мярка по предварителни данни ще е около 50 млн. лв. Измененията предвиждат и количествата енергия, надхвърлящи определения от КЕВР праг, да не се изкупуват по преференциални цени, а по цена за излишък на балансиращия пазар, съобщиха от "Дондуков" 1.

Комисията за енергийно и водно регулиране ще измени цените за изкупуване на ел. енергия от възобновяеми източници на база резултатите от извършените от Агенцията за държавна финансова инспекция проверки.