понеделник, 16 юли 2018 г.

80 000 еднодневни трудови договори ще има до края на годината

  • 80 000 еднодневни трудови договори ще има до края на годината

До края на 2015 година ще бъдат сключени близо 80 хиляди еднодневни трудови договора за сезонно събиране на земеделска продукция - сочат анализите на социалното министерство.

Тези, които получават обезщетение за безработица няма да спрат да взимат този доход, ако решат да се възползват от сезонната заетост и сключат трудов договор за ден. Работата им ще се счита и за осигурителен стаж, така че дохода, който ще получават ще служи при изчисляването на бъдещата им пенсия за стаж и възраст. Преди да започне работния ден на полето, работодател и работник ще сключват договор по образец. Очаква се с въвеждането на трудовия договор за ден, в бюджета на държавното обществено осигуряване на постъпят около 19 милиона лева.