сряда, 23 май 2018 г.

До 22 часа ще могат да работят младите хора

  • До 22 часа ще могат да работят младите хора

    Снимка: money.bg

До 22 часа, вместо както беше досега до 20 часа ще могат да работят вече младежите у нас на възраст между 16 и 18 години. Това предвижда пакетът от поправки в Кодекса на труда, които бяха обнародвани днес в Държавен вестник.

Нови правила влизат в сила и по отношение на гъвкавото работно време. Работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата. Изрично се регламентира, че начинът на отчитане на работното време се урежда в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Непълнолетните нямат право да полагат труд повече от 7 часа и нощен труд, като за лицата, ненавършили 16 години - ограничението за работния ден е до 20 часа. Промените в нормативната база регламентират и краткотрайни трудови договори за краткотрайна и сезонна селскостопанска работа. Тяхната продължителност ще е от един ден и ще се заверяват от Главната инспекция по труда. Практическото им приложение е регламентирано в специална наредба, която също е обнародвана в бр. 54 на Държавен вестник, но влиза в сила на 21 юли. Оттогава ще започне и заверяването на договорите в дирекциите „Инспекция по труда" по местонахождение на имотите.