сряда, 23 май 2018 г.

Кметове ще плащат глоби до 5000 лева за мръсен въздух в града

  • Кметове ще плащат глоби до 5000 лева за мръсен въздух в града

    Снимка: plovdiv-online.com

5000 лева глоба ще плащат кметове, в чиито градове въздухът е замърсен, реши на днешното си заседание Министерския съвет. Ако Парламентът одобри тази поправка в Закона за чистотата на атмосферния въздух, кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите при разработване на програмите ще плаща до 4000 лева, а при неизпълнение на задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните планове – до 5000 лева.

Със законопроекта се транспонират част от изискванията на европейската директива за съдържанието на сяра в корабните горива. Осигурява се също прилагането на изискванията на европейския регламент за флуорсъдържащите парникови газове.