сряда, 23 май 2018 г.

Американска гимназия отваря врати във Варна през септември 2015.

  • Американска гимназия отваря врати във Варна през септември 2015.

Училището предлага обучение на ученици след осми клас, по програма съобразена изцяло с Американската образователна система, даваща предимство при кандидатстване в университети както в Съединените щати, така и в целия свят.

The American High School of Bulgaria ще приеме първият си випуск в началото на м. Септември. Училището се намира в новопостроена сграда в кв. Чайка във Варна.

Сю Мелахани, директор на гимназията, ще представи в началото на седмицата, програмите за обучение на стартиращата през септември учебна година, както и възможностите за избор на отделни модули за усъвършенстване.

American High School of Bulgaria дава възможност на учениците да избират между три вида програми: „Хибридна програма” (Hybrid program); “Изпреварваща подготовка” (Advanced Placement) и „Пълна образователна програма” (Full High School Program).

Хибридната програма дава възможност на учениците, които получават образованието си в българско училище, да изберат да изучават 5-6 дисциплини, включени в американската образователна система. В продължение на 4 години те могат да избират задължителни дисциплини, паралелно с българските предмети. В края на обучението си учениците получават американска диплома, валидна за всички университети по света. Тя е предимство, при кандидатстване в американски университети. Предимствата, които дава тази диплома, при пълна програма на обучение са:

1) не е необходим сертификат за установяване нивото на владеене на английски език;

2) получените знания осигуряват безпрепятствено явяване на тестовете SAT – задължителни за всички елитни университети от ТОП 10.

Програмата Изпреварваща подготовка дава възможност на ученици от последните класове на гимназията и студенти, които вече са приети в американски университети да изберат да изучават предмети, заложени в университетската програма.

Изпитите, които ще положат в Американския колеж в София се признават след това в университета.

Оценяването /кредитирането/, което ще получат студентите на тези курсове се прехвърля в университета, с други думи курсовете в American High School са равносилни на обучението през първия семестър в университета;

От следващата учебна година – 2016/2017 American High School of Bulgaria стартира и Пълната образователна програма.  В нея учениците от 9 до 12 клас ще се обучават изцяло по американската система и ще получат акредитирана диплома за завършено средно образование.

Учебната програма на Американската гимназия е съобразена изцяло с българските стандарти и времето за обучение е гъвкаво, така че да не пречи на нормалният образователен процес. Изключение прави «Пълната образователна програма», при която децата ще бъдат обучавани само по американската програма, без възможност за българско обучение.

Класовете ще бъдат разделени на групи от 6 до 8 човека. Всички предмети ще се водят от американски преподаватели. Преподаването в класовете е съобразено с местното ниво, но оценяването на проектите и изследванията са по американските стандарти.