понеделник, 18 юни 2018 г.

Част от варненския район "Одесос" - археологическа ценност

  • Част от варненския район "Одесос"  -  археологическа ценност

Район от варненския район „Одесос“ придобива статут на групова археологическа недвижима културна ценност от национално значение. Заповедта за това е издадена министъра на културата. Причината за министерското решение е, че на терена е разположен Третият варненски енеолитен некрпол. Земите, в които попада културната ценност, са между улиците Хан Тервел, Григорий Цамблак, Тодор Влайков, източния край на ул. Константин Доганов, Антон Страшимиров и Филип Тотю. Общата площ е 37 дка. Определена е и охранителната зона, която обхваща съседни територии:

- от юг – бул. Христо Ботев и ул. Девня;

- от север – ул. Сава от пресечката с ул. Майор Минчо Димитриев на изток и по ул. Средна гора до пресичането с ул. Акад. Методи Попов;

- от изток – по улици Акад. Методи Попов от пресечката с ул. Средна гора, по Радецки, Кракра до пресичането с бул. Христо Ботев;

– от запад – от пресичането на ул. Майор Минчо Димитриев с ул. Сава в южна посока по ул. Майор Минчо Димитриев и ул. Христо Македонски в южна посока през ската до пресичането с ул. Девня.

Заповедта на министъра е от април и е обнародвана през май в Държавен вестник, но районната администрация съобщава за нея сега.

Собствениците и носителите на вещни права могат да се запознаят със заповедта на министъра и да разберат как точно ще повлияе обявяването на терена за археологическа недвижима ценност от национално значение в понеделник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа в стая 305 на администрацията на район „Одесос“ на ул. Стефан Караджа“ 30.