сряда, 23 май 2018 г.

ИУ-Варна стартира съвместна магистратура с британския NTU

  • ИУ-Варна стартира съвместна магистратура с британския NTU

Икономически университет - Варна (ИУ) стартира първата по рода си магистърска програма у нас по Международен бизнес и мениджмънт съвместно с Nottingham Business School (NBS), който е специализирана институция в рамките на престижния британски университет Nottingham Trent University (NTU) за преподаване на икономика и бизнес мениджмънт.   

Търсен благодарение на отличната си репутация в рейтингите (52-ро място за 2015 г. според The Complete University Guide и сред 10-те най-модерни университети във Великобритания според Sunday Times Good University Guide), NTU е сред най-уважаваните висши училища в Обединеното кралство с над 28 000 студенти от над 100 държави и множество международни партньорства. Университетът поддържа бизнес взаимоотношения с над 6000 работодатели в цял свят, което спомага за изключително високия брой на наети студенти до 6 месеца след дипломирането им (96% за 2015 г.). 

Контактите на ИУ-Варна с NTU датират от средата на 90-те години, но сега след едногодишна подготовка между двете институции и официална валидация от страна на 5-членен състав на Акредитационната комисия на Nottingham Business School, договорът за съвместната магистърска програма по International Business and Management е вече факт. Обучението, изискванията за качество, методите на преподаване и оценяване са изцяло според стандартите на Nottingham Trent University (NTU). Лекциите се провеждат на модулен принцип, а продължителността на обучението е 2 години (4 семестъра). След успешното завършване на първите два семестъра в България студентите се обучават за 4 месеца във Великобритания, а четвъртият семестър включва подготовка на дипломна работа и се провежда в Икономически университет - Варна.

Студентите, които успешно завършат тази специалност, получават две дипломи за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" – една съвместна, носеща подписите на Ректора на ИУ-Варна и Vice-Chancellor на Nottingham Trent University и една българска, издадена самостоятелно от ИУ-Варна. На завършилите магистърската специалност "International Business and Management" се гарантира качество на обучение по английски стандарт, но на цена, която е няколко пъти по-ниска от реалната стойност на обучението във Великобритания.