сряда, 23 май 2018 г.

Белошипите ветрушки отново гнездят в Сакар

  • Белошипите ветрушки отново гнездят в Сакар

    Снимка: stzagora.net

Възстановена е популацията белошипи ветрушки в село Левка, на територията на защитена зона Сакар. Това съобщи екологът Градимир Градев, цитиран от агенция "Фокус". Градев уточни, че наблюдаваните край Бургас птици са част от друга малка колония. „Всичките екземпляри в района на Бургас са общо 3 двойки, т.е. 6 възрастни екземпляра. Обикновено една двойка отглежда в естествени условия по 3 или 4 малки”, информира екологът. По думите му, поради разположението на гнездата не може да се каже, колко точно са малките, които се намират там. Опитът от наблюдение и проучване на този вид птици в съседни на България страни –Гърция и Турция, показва, че там средните колонии са от около 10-15 двойки. Колонията, открита край Бургас е доста малка и е в близост до критичния минимум и за това трябва да се извършват допълнителни мерки за тяхното опазване.

Белошипите ветрушки изчезват заради комплекс от фактори - намаляване на хранителната база заради земеползването или вътрешно популационни. Основните фактори, които се идентифицират от експертите, са намаляването на хранителната база, която е продиктувана от промяна в начина на ползване на земята и най-вече заради пашата на животни. Използването неразумно на химически препарати в земеделието - също е сред причините. Възможни са и чисти вътрешно популационни динамики и между видова конкуренция. Като други заплахи са идентифицирани и хищничество от страна на земни или други видове птици.