понеделник, 16 юли 2018 г.

Живеещите без брак в България стават семейство, ако имат дете

  • Живеещите без брак в България стават семейство, ако имат дете

Промени в Закона за социалните помощи за деца, приети на второ четене от Народното събрание вече узаконяват като семейство двойките, които живеят на семейни начала, но имат дете. Те губят статута си на самотни родители. Ако двама души живеят на един и същи адрес и имат дете, то те автоматично влизат в графата „семейство“, дори да нямат сключен граждански брак.

Според новия текст на закона като семейство се определят живеещите заедно родители (без сключен граждански брак), техните деца (ненавършили пълнолетие), както и пълнолетните им деца, живеещи на същия адрес, ако продължават да учат до получаване на средно образование (но не по-късно от навършване на 20 години).

Така се прекратява практиката един от двойката да се обявява за самотен родител и само неговите доходи да се взимат предвид при отпускането на детски надбавки. С новите текстове в закона настъпва промяна и при помощите за майки-студентки, както и за малолетни майки.

Помощта в размер на 2880 лв., която в момента се отпуска еднократно на майките-студентки, вече ще се отпуска на два пъти. Първата половина майката ще получава след раждането, а втората след като се запише в следващ семестър или завърши висшето си образование (но не по-късно от година след раждането). Тази промяна цели да прекрати практиката майките да се записват в университет само, за да получат помощта, след което не продължават образованието си.

Прекратява се и практиката малолетни майки да получават пари. Те ще получават детски помощи само в натура. Стоките и услугите (например памперси и храна) ще бъдат предоставяни индивидуално на всяко дете след оценка на Дирекция „Социално подпомагане“. Промените влизат в сила от 2016 година.