събота, 26 май 2018 г.

Фестивалът на народната носия стартира на 21август

  • Фестивалът на народната носия стартира на 21август

    Снимка: Свилена Велчева

Осмият международен фестивал на фолклорната носия ще се състои в Жеравна от 21 до 23 август. Задължително условие за присъствие е фолклорната носия или облекло, съответстващо на края на 19 - началото на 20 век. Мъжете може да са и с войводски или четнически облекла, както и в старинни военни униформи и оръжия. Допускат се и облекла от самото начало на ХХ век, също и свещенически одежди. Разрешени са и фолклорни носии, традиционни за други народи и държави. Ако не сте могли да си осигурите носия, при входа на фестивала можете да си закупите или получите под наем.
За посетители входът за фестивалната територия е с пропуск, чиято стойност е 25 лева общо за трите фестивални дни. За деца до 7 години входът е безплатен, а от 7 до 14 години е 10 лева. Пропускът представлява гривна, която задължително се носи през трите дни и се предявява при всяко влизане.
Всички самодейни състави, одобрени за участие на малка сцена, са освободени от входна такса.