вторник, 23 юли 2019 г.

„Лаборатория на чувствата“ отвори врати в Стара Загора

  • „Лаборатория на чувствата“ отвори врати в Стара Загора

Като специфична лечебница за душата се оформя да действа нова практика в Стара Загора. Инициативата „Лаборатория на чувствата“ е на Превантивно-информационния център (ПИЦ) по зависимости и Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни. Ученици от града, които пряко участват в работата на двете местни младежки звенаа демонстрираха първите ролеви игри. „Лаборантите“ рисуваха емоциите си с брашно и си подхвърляха „гореща топка“ с въпроси и отговори.

В Лабораторията децатасе учат да разпознават емоциите си, да ги назовават и контролират. Всеки, който има желание може да се присъедини към откритите уроци за подобряване на общуването и вътрешното равновесие. Сбирка може да се инициира от група от 15 души, необходимо е само да се даде предварителна заявка на тел. 042/ 230-014 или 0882550462.