събота, 4 юли 2020 г.

Описват лечебните билки в Странджа

  • Описват лечебните билки в Странджа

    Снимка: magicaura.com

Разнообразни и много редки видове билки растат в Странджа планина - отчетоха на среща лесовъди, общински служители и природозащитници в Царево, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

От средата на XX век е прекратено изсичането на тиса и голите терени са залесени с черен, бял бор и дугласка ела. Друг рядък вид е лавровишнята, която образува малки групи в подлеса на гори от източен бук в района на град Малко Търново. Във влажни сенчести долове рано напролет могат да се видят красивите виолетови цветове на пролетната циклама (ботурче). Предстои те да бъдат старателно описани и паспортизирани. На територията на Природен парк "Странджа" се срещат растения от умерения пояс, от Предна Азия, Кавказ и от Средиземноморието.

В Странджа растат билки с ограничителен режим на ползване. В буковите гори се среща лудото биле, което расте по разсветлени горски поляни и в сечищата. Срещат се снежното кокиче и изтравничето, които също са защитени билки. По сухи варовити терени в планината са установени две находища на друг защитен вид - сирийски чай. По външен вид и лечебни качества това растение е сходно с пиринския (мурсалски) чай. Двете растения са въведени в култура и е забранено събирането им в природата.