събота, 4 юли 2020 г.

Предаватели показват интересни факти за белошипата ветрушка

  • Предаватели показват интересни факти за белошипата ветрушка

    Снимка: zoomedia.baubau.bg

До Гърция стигна екипът на „Зелени Балкани“ , следвайки данните от предавателите на рядката птица ветрушка, която се подготвя за есенната миграция. 5 грама тежи устройството, което Зелени Балкани използва, за да маркира и проследява този вид птички в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” изпълняван по Програма LIFE на Европейския съюз. Целта е да се проучат различни особености от живота на белошипите ветрушки от новосформираната колония, като райони за миграция, места за почивки, зимни местообитания и други.

Белошипите ветрушки са най-малките по размери птици, които са маркирани с подобни предаватели у нас. Миниатюрният сателитен предавател е съобразен с размера и теглото на тези грациозни соколчета, така че да не ги затруднява и в същото време да осигурява достатъчно данни за техните придвижвания. Посредством предавателя и сателитната система Аргос, моментното местоположение на всяка маркирана птица се визуализира на специализиран сървър откъдето данните се ползват свободно от екипа. Тези данни ще дадат много важна научна информация за миграцията на птиците, произхождащи от новосъздадената от Зелени Балкани колония на белошипи ветрушки в с. Левка, Сакар.

 Две от маркираните ветрушки – BSB и BDS (както са обозначени кодовете на цветните им пръстени) показват местата, в които ловуват и се подготвят за есенната си миграция на юг. Тези две птици са женски ветрушки, които през тази година отгледаха поколение в новосформираната колония в с. Левка в района на Защитена зона ,,Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. След като са отгледали поколението си, двете женски ветрушки демонстрират различно поведение. BDS, която и през 2014 г. гнезди в Сакар, остана в района на колонията и заедно с още около 30-40 други ветрушки, нощува недалеч от мястото, където гнезди до неотдавна. По този начин, екипът успя да локализира мястото за нощуване и редовно да преброява нощуващите птици, да събира хранителни остатъци от тяхната плячка и да извършва разнообразни наблюдения на поведението на птиците.

Птичката, условно кръстена като BSB тази година за пръв път се размножава. Веднага след края на гнезденето тя напуска колонията и се отправя на юг, към Гърция. Там птицата трайно се установява в района на планината Пангео, в близост до град Кавала.