събота, 4 юли 2020 г.

Абитуриенти си разпределят 50 000 лв. за висше образование

  • Абитуриенти си разпределят 50 000 лв. за висше образование

Тази новина, деца в неравностойно положение, които току що сте завършили средно училище, е за вас. Може да представите удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, че отговаряте на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

При провеждането на инициативата „Подкрепи една мечта“ през 2015 г., от дарения бяха събрани 60 900 лева. От тях за организиране на традиционния бал за младежите са изразходвани 11 286,66 лева. В приветствието си към абитуриентите на 27 май т.г. президентът Росен Плевнелиев обяви, че неизразходваният за провеждане на абитуриентското тържество финансов ресурс ще бъде използван за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат образованието си след завършеното средно. Размерът на сумата, която ще бъде използвана за еднократни финансови помощи, възлиза на 49 613,34 лв.

Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ от инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 година, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до 20 октомври 2015 г. в сградата на Администрацията на президента. С настоящите правила Администрацията на президента на Република България регламентира условията и реда за получаване на еднократна финансова подкрепа в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 г.