понеделник, 18 февруари 2019 г.

Официалният език в училище е българският

  • Официалният език в училище е българският

    Снимка: bazar.bg

Така изписано, това изречение не е новина. Парадоксално е обаче, че днес това се поставя на гласуване в българския парламент, 137 години след Освобождението на България. Официалният език в предучилищното и в училищното образование е българският, приеха депутатите след като гласуваха текстове от Закона за предучилищното и училищното образование. 107 депутати гласуваха „аа” текстовете, подкрепени от ресорната парламентарна комисия, трима бяха против, а пет се въздържаха. В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план.

Народните представители приеха в училищата, които децата се обучават в съответствие, както с държавните образователни стандарти, така и с изискванията на друга държава-членка на ЕС, учебните предмети да могат да се изучават на чужд език с изключение на учебния предмет Български език и литература. Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното и училищното образование е право и задължение на българския гражданин, записаха още народните представители. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчинския език при условията и по реда на този закон и под грижата и контрола на държавата. За майчиния език и изучаването му в училище, от ПГ на ДПС имаха конкретни текстове, които не бяха одобрени в пленарна зала.