сряда, 23 май 2018 г.

Допълнителен прием за медицински сестри и акушерки

  • Допълнителен прием за медицински сестри и акушерки

Допълнителен прием на студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за учебната 2015-2016 година утвърди кабинетът. Причината е увеличеното търсене на тези специалности. Решението бе взето във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването през май на годишния прием.

С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. Предложените промени имат за цел да преодолеят недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в много региони и страната. Ако проявявате интерес към тези професии, сега е моментът да пробвате да учите в желаната посока.