понеделник, 28 май 2018 г.

Забраниха със закон мобилните телефони в учебните часове

  • Забраниха със закон мобилните телефони в учебните часове

    Снимка: economic.bg

Да се надяваме, че с новия Закон за училищното и предучилищното образование, който бе приет днес в Парламента, учениците ще бъдат по-внимателни в учебните часове.  От следващата учебна година се забранява употребата на мобилни телефони в учебните часове, пушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества, както и участието в хазартни игри. Учениците няма да могат да носят оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност. Те ще бъдат задължени да носят ученическите си лични карти във и извън училище.

Друг текст гласи, че всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на сайта му. Освен със забележка, предупреждение за изключване и изключване, недисциплинираните ученици вече ще се наказват и с преместване в друг клас или с преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение. Учителите вече ще могат да избират по какви учебници да преподават измежду неограничен брой, а не както е в момента – измежду три.