понеделник, 28 май 2018 г.

Без педагогическа диплома ставаме учители

  • Без педагогическа диплома ставаме учители

Ако до определен срок придобият необходимата професионална квалификация, висшисти, които нямат педагогическа правоспособност ще имат право да стават учители. Засега това е само във формата на законопроект за предучилищно и училищно образование, който депутатите вече няколко седмици разглеждат в пленарната зала. Мярката е спасителна заради кризата в българското училище и ако стане законов факт, ще важи само за желаещите да станат учители по предмети, в които има остър недостиг на кадри. Става дума за редки езици като китайски, японски, корейски или професии в професионалните гимназии. И все пак кандидатите за учители задължително трябва да имат висше образование, свързано с областта, в която ще преподават.