сряда, 23 май 2018 г.

Заплатите нарастват с 4,8% от догодина

  • Заплатите нарастват с 4,8% от догодина

    Снимка: cross.bg

През 2016 година ръстът на икономиката ще се ускори до 2,3%, а заплатите ще нараснат с 4,8%. Това показва есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.Според експертите потреблението на домакинствата ще се засили още през втората половина на 2015-та като тенденцията ще се запази и през следващата година. Това ще се дължи на положителното развитие на пазара на труда и повишаването на доходите. В резултат ръстът на БВП за тази година ще бъде 2%, при 1,4% заложени в пролетната прогноза на министерството. Заложените резултати са по-добри от пролетните прогнози, когато се предвиждаше през 2016-та ръстът на БВП да е само с 1,7%, а доходите да се увеличат с 2,8%. За периода 2017–2018 се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7%. Двигател на рас- тежа ще бъде вътрешното търсене. Както частното потребление и инвестиции, така и публичният сектор ще увеличават своя принос в растежа на икономиката.

Специалистите смятат, че през следващата година ще се разкрият нови работни места и безработицата ще падне до 9,2% през 2016 година. Очакванията са догодина заплатите да се повишат с 4,8% в резултат от ускоряването на реалния растеж на производителността на труда, инфлационните процеси и повишеното търсене на труд.Вижданият на експертите за инфлацията през идната година са, че ще бъде 0,8%, при инфлация от 1,8%, заложена в пролетната прогноза на министерството. Фактор ще се окаже продължаващият спад на цените на петрола, което ще доведе и до поевтиняване на горивата. Освен това повечето суровини се очаква да поевтинеят през тази и следващата година заради голямото предлагане и свитото търсене в световен мащаб.