събота, 4 юли 2020 г.

Сензори в пещерата „Бисерна“ броят прелитащите прилепи

  • Сензори в пещерата „Бисерна“ броят прелитащите прилепи

Система от сензори ще дава информация за броя на прелитащите прилепи, в красивата пещера „Бисерна“ на Шуменското плато. Това е част от проект за облагородяване на пещерата, който се реализира от дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ по ОП „Околна среда 2007-2013 г. В природната забележителност, обитавана от 19 вида прилепи и достъпна в миналото за туристи, се намира една от най-значимите популации на прилепи в Североизточна България. За жалост, поради експлоатацията на каптаж „Зандана“ е унищожена голямата колония от Пещерен дългокрил прилеп. Сега каптажът не се ползва, но тъй като са разширени входните отвори на пещерата, се наблюдава трайна промяна на климата и намаляване на броя на прилепите. Проектът на Дирекцията на Парка предвижда да бъдат ликвидирани негативните последици от дейността на човека.

Ще бъдат коригирани входовете на убежището, а до края на октомври ще се монтират „студено“ осветление, система за наблюдение на пещерния микроклимат, сензори за отчитане на броя на прелитащите прилепи и система за видеонаблюдение. Целта е да се наблюдава непрекъснато микроклимата и колониите от прилепи в пещерата. При основния вход се изгражда буферно помещение, в което ще се монтира апаратурата за приемане на данни от сензорите, съобщава МОСВ.