събота, 4 юли 2020 г.

Държавата оборудва пилотно 40 "смарт" класни стаи

  • Държавата оборудва пилотно 40 "смарт" класни стаи

    Снимка: kaldata.com

Нова електронна платформа ще даде възможност на издателите на електронни учебници да разположат дигитално съдържание в нея, което да е достъпно за учители и ученици от цялата страна. Държавните образователни стандарти (ДОС), по които ще се пишат новите учебници, ще бъдат готови до края на седмицата и ще бъдат изпратени на социалните партньори.

След това те ще бъдат пуснати за обществено обсъждане. Това съобщи вчера Камелия Колева, началник отдел в МОН. Държавни образователни изисквания вече ще съществуват и за електронните учебници, които също ще бъдат одобрявани от министерството. Новост в закона е, че освен по задължителните предмети, вече ще има учебници и по майчин език, религия и хореография.

Мария Донкова от фондация „Пайдея” призова за определяне на разумни критерии от страна на МОН за пригодността и приложимостта на новите учебници в практиката. Те ще бъдат проверявани в т.нар. втори етап на оценяване на учебниците, който ще се провежда от учителите в училище. Според нея апробирането може да стане и чрез възможностите, които новите технологии дават.

Поради кратките срокове не можем да очакваме съвършени учебници за следващата учебна година, но това не е фатално. Те могат да бъдат апробирани и коригирани в процеса на работата с тях, смята Донкова. Тя призова за акцентиране върху гражданското образование в учебниците. То може да ги направи по-атрактивни за учениците, а неговото съдържание вече е подробно разработено в ключовите компетенции за всеки клас.