събота, 4 юли 2020 г.

Два нови вида орхидеи растат в парк “Златни пясъци”

  • Два нови вида орхидеи растат в парк “Златни пясъци”

    Снимка: Свилена Велчева

Два нови вида орхидеи открили природозащитниците от парк “Златни пясъци” при последните си огледи за биоразнообразието на територията на природния парк. 200 фиданки ясен и елша вече са се захванали и растат сред най-старите дървета в парка.

Природният парк е част от националната екологична мрежа “Натура 2000” и е дом на близо 350 влечуги и 230 земноводни. Според директора на прака Юлия Тумбаркова, някои от влечугите не са били “засечени” от еколозите при поредното преброяване. Не са срещани и дивите прасета, макар пирродозащитниците да са видели следите им. Обяснението им е, че урбаниязацията им влияе и те все повече стесняват ареала, който обитават.

Природозащитниците вече са залесили с цер, дъб и липа района с най-старите дървета в парка. Това е необходимо, за да се обнови флората, тъй като по ”синия” маршрут, който е за незрящи и инвалиди гората се състои от сто-сто и петдесет годишни дървета. Възстановени са кътовете за отдих и дървените съоръжения, разрушени от хората и времето. Реконструирани са 10 чешми, указателни табели и откритата класна стая. Работещите в парка са доволни се, че при тях идват и индивидуални туристи от курротния комплекс, които си купуват карта на парка или си наемат водач. За да привлекат и най-малките, ги изкушават с игри за търсене на съкровища в гората. След като поставили видеонаблюдение в природния парк, вече “засичат” ясно  сръндаци, елени, кошути.

Всички изградени пешеходни маршрути са в южната част на парка, затова и природозащитниците смятат, че повече пътеки не бива да се изграждат. Урбанизацията е проблем за съхраняването на естествената природа, тъй като паркът е притиснат от вилните зони на Варна, Златни пясъци и Кранево.

Направеното е благодарение на финансиране от Европа. Стойността на проекта е близо 1,5 милиона лева и е по Оперативна програма „Околна среда“.