сряда, 23 май 2018 г.

Екоакция в събота за почистване на парк "Беласица"

  • Екоакция в събота за почистване на парк "Беласица"

    Снимка: blagoevgrad.eu

Дирекцията на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите организира есенно почистване на защитената територия. Екоакцията ще се състои на 21 ноември (събота) от 10.00 часа, съобщиха от дирекцията на природния парк в село Коларово, община Петрич.
Сборният пункт за участниците е пред входа на стадиона в град Петрич. Целта е да се почисти най-посещавания маршрут от град Петрич до хижа "Беласица" - около асфалтовия път и преките пътеки. В кампанията може да участва всеки, който проявява желание и милее за природата, информират организаторите. Община Петрич ще съдейства за извозването на събраните отпадъци. Дирекцията на природния парк ще осигури чували и ръкавици за всички доброволци, които желаят да участват в инициативата за почистването на парка.

Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Обявяването му е с цел:

  • Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
  • Опазване на защитени и ендемични растителни видове - обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
  • Опазване на защитени и ендемични животински видове - белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L.) и др.;
  • Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.