сряда, 23 май 2018 г.

Отбелязваме Световния ден на хората с увреждания

  • Отбелязваме Световния ден на хората с увреждания

Необходима е ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Около това послание се обединяват събитията на 3 декември - Световният ден на хората с увреждания. Ден по-рано варненци с нарушени сетива и претърпели злополуки се събраха в Културния дом на слепите в морската столица, за да отбележат този ден, както и отминалия празник Андреевден. "Обединили сме двата празника, защото Андреевден носи послание за нарастване на деня, на доброто и светлината, каза Ганка Параскевова, сътрудник към териториалната организация на слепите и глухите в България -  и защото денят на хората с увреждания е единственият в годината, в който се говори за проблемите на тези хора". По нейните думи има напредък в улесняването на достъпа на хора с трудно придвижване до обществени сгради и институции във Варна, но все още има много какво да се желае. Има държавна дотация, като всеки български гражданин с увреждания има право по клинична пътека на две почивки в страната. Много трудно обаче се вадят необходимите медицински документи. Имат право и веднъж да платят цялата такса за почивка, като след един месец им се връщат парите.

"Стараем се да направим живота на хората по-интересен, да им вдъхнем вяра, че не са отритнати от обществото", каза Станчо Добрев, председател на Териториалната организация на слепите и глухите в България. 58 души членуват в това звено в момента. По негови думи държавата не прави почти нищо, за да улесни живота на тези хора. "Би трябвало да се направи повече, за да им се помогне в намирането на работа, особено на младите с по-леки увреждания. При всяко придвижване до обществена сграда на тях трябва да им се осигури придружител. 1300 души с увреждания са работели в специализирано предприятие преди години, сега са само 30. Сглобяват електрически ключове, контакти. В годините преди прехода държавата е ограничавала вноса на стоки, които се произвеждат или сглобяват от хора с увреждания, и по този начин техният труд е бил възнаграждаван прилично, имали са достатъчно работа, заетост, препитание. Сега никой не се занимава с тях и на практика са обречени на мизерстване”, каза още Добрев.

В цял свят на днешния ден се организират мероприятия, които да напомнят, че е време да се улесни животът на хората, които по една или друга причина не разполагат с целия капацитет на 5-те си сетива или са претърпели злополука. Денят е обявен през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН като ден за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания. Той трябва да подпомогне дискусията за свободния и независим живот на хората с увреждания и тяхното пълноправно участие в обществото.