събота, 31 октомври 2020 г.

Проф. Димитров: Аз съм единственият човек, пил най-древната сладка вода

  • Проф. Димитров: Аз съм единственият човек, пил най-древната сладка вода

    Снимка: monitor.bg

Аз съм единственият човек, който е пил най-древната сладка вода, изстискана от дъното на Черно море, заявява проф. Петко Димитров във втората част на интервюто на Ели Маринова. Професор Димитров е откривател на наречената от него Чиния на Ной в Черно море. Ръководител е на две експедиции по нашия шелф. Той обяви, че преди 8000 г. старите брегове на Черно море са били на сушата и на 60 км. източно от Варна, където са живели прадедите ни и откъдето е тръгнала най-древната цивилизация в света.

 Защо все още в световните учебници по история никъде не пише за Цивилизация Варна? Факт е, че тук намериха най-старото обработено злато на планетата.

Проф. Петко Димитров: Ще ви кажа защо. Тези изследвания в търсене на Култура Варна са много скъпо струващи, не сме ги проучили достатъчно добре, че да получим информация за погребаните под водата селища и артефакти на дъното на морето. Като включим и това, че на 120 метра дълбочина има културни обекти, които не познаваме. Ние се мъчим да ги дешифрираме, изследвайки геологическите и биологични показатели. Кое е основното в смяната на режима от езеро в море?

На  периферията на шелфа срещаме сладководна риба и веднага върху нея виждаме средиземноморски типове риба. През 1986 г. правихме подводни изследвания с мои колеги украинци. Те предоставиха една преса 300 атмосфери за изучаването на корабите в Черноморското езеро. Аз съм единственият човек, който е пил най-древната сладка вода, изстискана от езерни утайки на дъното на Черно море.

 Какъв вкус имаше?

 Проф. П. Димитров: Невероятен. Чиста питейна вкусна вода.

През 1984 г. аз бях участник в проекта „Атлантида”. Руснаците ме взеха със себе си. В програмата участваха французи, италианци, гърци и други. Инициатори бяха гърците, понеже първоначалните проучвания бяха в района на Средиземно море и Атлантическия океан до бреговете на Мароко и Португалия, до така наречената верига „Подковата”. Там, спускайки се с гръцката лодка имах възможност да попадна на древните брегове на океана – от 18 хиляди години, на дълбочина 130 метра. Имах невероятен късмет да участвам в тази експедиция. В нея се убедих, че древните брегове преди 18 хиляди години на  Средиземно море и Aтлантическия океан са били на 150 метра надолу. Не намерихме Атлантида там. Това, което се смяташе за Атлантида бяха естествени образувания вследствие на природните вулкани. На пръв поглед само те приличаха отдалеч на останки от древни градове. Тогава на връщане от експедицията в Пирея, Гърция изразих пред ръководителя на експедицията мнение, че търсената Атлантида може би е в Черно море. Той се заинтригува и ми препоръча да помисля над проекта, да го оформя и да потърсим заедно пътища да се финансира.

Поисках само подводната лодка „Аргос” и корабчето. През 1985 г. той ми се обади по телефона и ми каза, че проектът е одобрен и че следващата година корабът и лодката ще бъдат на мое разположение във Варна. На 1 юли започнахме. На 16 юли аз се спуснах в руслото на р. Провадийска. Варненското и Белославското езеро всъщност са върху р. Провадийска. На дълбочина около 95 метра попаднах на симетрични дупки. Прецених, че това е резултат от човешка дейност. Помислих, че това са останки от стар пристан или наколно селище. Плувах навътре, започна да се образува тиня. Тогава видях издатина, оказа се чиния, която нарекохме „чинията на Ной”. Тогава окончателно се оформи теорията ни за потопа в Черно море.

 На колко години е тази чиния?

Проф. П. Димитров: Не може да се определи възрастта и, защото тя е каменна. Можем да определим само възрастта на камъка, а не на времето на изработка на този предмет.

Защо чисто лингвистично търсената древна цивилизация се казва Атлантида, а не по начин, свързан с древните имена на Черно море, след като я търсим тук? Има разминаване.

Проф. П. Димитров: Ами нали и там я търсихме. И още я търсят, постоянно има нови експедиции.Има изследвания на един гръцки професор Маринатос, който смята, че Атлантида се намира в Средиземно море, о-в Санторини, който изригва през 1860 г. пр. Хр. или Минойската (Критско-Микенската) култура е културата на Атлантите. Името Атлантида срещаме в съчиненията на Платон. Но е твърде възможно името да е плод на утопичните му представи за организация на обществото. Възможно е да е имало и исторически аналог. Дълги години международни екипи от учени работеха в района на о-в Крит и се смяташе, че намерената тамошна култура е тази на Атлантидите, на възраст 1460 г. пр. Христа. По време на нашата експедиция намерихме вулканична пепел от времето на Санторини.

В резултат на всичко анализирано, открито и прочетено, имате ли приблизителна представа как са изглеждали хората, живели по нашите земи преди 8 000 години, независимо дали ще ги наречем Атлантиди или хора от цивилизация Варна?

Проф. П. Димитров: Ако видите гроб 43 от Варненския халколитен некропол, ще ви направи впечатление, че те имат индоевропейски черти, черноглави, високи. Това са хората, за които не се знае как са попаднали в Шумер. Хора, които са живели винаги тук, аз ги наричам Протобългари. Правя едно отклонение от въпроса. Веднъж си направих труда докато съм в Бургас, да погледна в телефонния указател, направи ме впечатление, че има поне 50-60 фамилии Ноеви.

Според вас те от Ной ли идват?

Проф. П. Димитров: Да. Нищо чудно. Проверих във Варна – също изобилие от фамилии Ноеви. В Аврен – също. Където и да са мигрирали тези хора обаче, основната част са си останали тук, защото тук има невероятен климат. Имало го е и преди 8000 години. Близо до сладка вода – най-голямото сладководно море. Умерен географски пояс, изобилие от сладководна риба, солници в близост.

Тогава в сол са заплащали за други благини.

Проф. П. Димитров: Естествено, била е скъпоструваща стока, с която се е купувало всичко, природни изкопаеми. Ами тук има над 2 тона медни сечива. По суша, по море, намерени в некрополи и селища. Преди 6400 години в това море се е плавало. Във всички намерени предмети и артефакти прозира наличието на една древна високоразвита цивилизация. Неслучайно траките са техни приемници.

Как е изчезнала тази цивилизация? Какво се случва с нея. Чувала съм, че според най-разпространената хипотеза, те се разделят на два лъча – на Югоизток и на Югозапад.

Проф. П. Димитров: Влошаването на условията в Черноморското езеро е довело до разселването на тази цивилизация. Дълго време сероводородът е бил на повърхността. В морето не е имало никакъв живот. Тези хора изгубват стария си поминък, свързан почти изцяло с водата. Къде отиват – в Месопотамия, около Нил, където има прясна вода.

 Наясно сте, че повечето ви колеги, а и обикновените хора приемат идеите ви за твърде смели, нали?

Проф. П. Димитров: Повечето хора, поради екстравагантния характер на съжденията, ни обвиняват в смели идеи. Извинявайте – казвам им аз – но аз съм работил 40 години за това море и го познавам в подробности. Отговарям за всяка дума и за всяко мое твърдение, имам своите железни аргументи. Нека някой да дойде и да ми каже, че не е така. Всички те водят до истината за екологичната катастрофа.

 Следващата експедиция с кораба „Академик”? Накъде ще се насочите?

Проф. П. Димитров: Ние приключихме един етап на дистанционен метод на изследване на дъното, за вземане на морски проби. Но сега следва по-сложната част. Ако досега работа вършеше големият ентусиазъм и малкото пари, сега са нужни сериозни средства за по-нататъшния етап. Пропуснах да кажа, че някой от колегите ми, под крилото на властта, ми взе парите от спечелен проект, който се наричаше „Древни брегови линии на Черно море. Условия за човешко присъствие”. Първият етап беше за 3 години с отпуснати 360 000 лв. Взеха ми ги. От тях получих само 60 000 лв. Какво по-напред да направя с тях, когато са нужни много повече? Добре, че намерих спонсор от Лондон и още малко средства, та подготвих следващото ниво на експедицията. Надявам се да намерим селищата на тази цивилизация, пък ако се окаже тя – Атлантида – още по-добре за България.