понеделник, 18 февруари 2019 г.

Да е Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост в душите и делата ни!

  • Да е Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост в душите и делата ни!

    Снимка: manager.bg

Освен, че е празник на нашата столица, днешният ден, 17 септември тачим като ден на Света София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. Според преданието през втората половина на І и първите десетилетия на ІІ век в Рим живяла благочестива християнка на име София. Тя оправдавала напълно името си, което означава “премъдрост”. И като съпруга, и като вдовица по-късно водела благоразумен християнски живот. Според възможностите си тя вършела милосърдни дела. София имала три дъщери, които нарекла с имената на трите основни християнски добродетели - Вяра, Надежда и Любов. Света София и дъщерите й открито изповядвали вярата си в Христа.

Тежка и мъчителна била съдбата на майка София и дъщерите и. Празникът им се превръща в тържество на нравствения кодекс на българина. Обредността включва житна жертва, посрещане на гости, песни, хора и е подчинена на древни и християнски морални норми, персонифицирани от сестрите светици и тяхната майка. Стопанките месят пресни питки и ги раздават с грозде и други плодове за здраве, щастие, за любов. Пеят се песни, играят се хора.

17 септември е и ден на град София. С решение на Общинския съвет от 25 март 1992 г. църковният празник на св. мъченици София, Вяра, Надежда и Любов е определен за празник на нашата столица. Днес тачим добродетелите, които ни показват пътя - вярата, надеждата, любовта и мъдростта. Повод да почерпят имат Вяра, Надежда, Любов, Верка, Люба, Любен, Любомир, Надя, Любомира, София, Софка.

Честит празник! И не защото е религиозен ден, а дори само защото изричаме благословените думи, дали имената на момичетата, нека дните ви изобилстват и се направляват от вяра, надежда, любов и мъдрост!