сряда, 23 май 2018 г.

Започна петиция за опазване на дивата природа в Европа

  • Започна петиция за опазване на дивата природа в Европа

    Снимка: Ели Маринова

Европа притежава най-обширната мрежа от защитени територии в света, но 60% от животните и 77% от местообитанията им все още са застрашени.
Днес екомрежата Натура 2000, която защитава тази ценна природа, е в опасност, алармират от природозащитната организация WWF. Натура 2000 е един от най-прогресивните природозащитни инструменти в света – опазва природата, съобразявайки се с местообитанията на застрашените видове, а не с националните граници, като разрешава и дейности, които не увреждат околната среда. Мрежата е възможност хората да съжителстват с природата, да са част от нея, като се облагодетелстват от даровете й, без да я увреждат.

В момента, под силен бизнес натиск, се прави опит мрежата да бъде отслабена. Можете да спрете този процес като дадете глас за запазването и засилването на Натура 2000 в допитването на Европейската комисия, призовават от WWF. Имаме само няколко седмици, за да защитим "защитената" природа, заявяват от организацията. 
Включете се тук. Попълнете името си, кликнете върху "Участвайте", а след това на "Отговорете - ДАЙТЕ ГЛАС ЗА ПРИРОДАТА".