понеделник, 28 май 2018 г.

Швеция ще ограничава консумацията на месо с нов данък

  • Швеция ще ограничава консумацията на месо с нов данък

    Снимка: valentismarket.com

Данък върху месото с цел да се намали потреблението му и да се увеличи конкурентоспособността на селското стопанство в страната планират да въведат шведските власти. Правителството е издало директива да бъдат създадени групи от експерти, които да проучат бъдещите предизвикателства пред Швеция. Една от задачите на тези групи ще е да проучи как данък месо може да бъде инструмент за устойчиво потребление на храна, пише eaglereporters.com

"Животните са много неефективен начин за производство на храна. Растенията се нуждаят от само една десета от необходимата на животните земя за производството на същото количество храна. Областите, в които в момента се отглежда добитък, биха могли да бъдат използвани за производство на биогаз и торове. Това означава, че ние имаме възможност да произвеждаме много биоенергия ако намалим зависимостта ни от животните. Това би могло да бъде от съществено значение за намаляването на зависимостта на Швеция от изкопаемите горива в дългосрочен план и би помогнало за развитието на шведското селско стопанство в дългосрочен план. Швеция също има потенциал за развитието на пазар за алтернативни вегетариански продукти, които биха могли да заместят месото и млякото", се казва в мотивите на експертите.