вторник, 22 май 2018 г.

За първи път бедността спада под 10% в глобален мащаб

  • За първи път бедността спада под 10% в глобален мащаб

Въпреки вдигането на прага на бедността от 1,25 долара на 1,9 долара на ден, до края на годината за първи път броят на крайно бедните хора ще падне под 10%. Това означава, че е напълно възможно да бъде изпълнена поставената амбициозна цел до 2030 г. крайната бедност да бъде изкоренена. Данните бяха изнесени от Световната банка, от където припомнят, че през 1990 г. 1,9 милиарда души са попадали в категорията „крайно бедни“, като през 2012 г. те са вече наполовина – 902 милиона души или 12,8% от населението на света. До края на тази година се очаква броят им да е спаднал с още 200 милиона до 702 милиона души.

В същото време Световната банка и ООН повишиха прага, под който един човек се квалифицира като крайно беден, от 1,25 долара на ден до 1,90 долара на ден. Причина е намаляването на покупателната стойност на парите. Праг на бедността беше предложен за първи път през 1990 г., като тогава беше един долар на ден. "Това е най-добрата тенденция от всички процеси, които текат сега в света", отбеляза по повод на намаляването на нищетата президентът на Световната банка Джим Йон Ким. Той добави, че можем да станем първото поколение в човешката история, което да сложи край на бедността. Най-бедният регион в света остава субсахарският, където живеят половината от най-бедните хора в света, показват още данните. В някои страни там в нищета живеят над 35% от населението. Най-тежко е положението в Мадагаскар и Демократична република Конго, където 80% от населението живее под прага на бедността.