петък, 6 декември 2019 г.

Откриха най-модерните у нас лаборатории за енергоефективност

  • Откриха най-модерните у нас лаборатории за енергоефективност

Офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии беше открит днес във ВСУ „Черноризец Храбър”. Офисът е специализиран в областта на енергоефективните материали и технологии. Трите специализирани лаборатории, с които разполага, са оборудвани с високотехнологична съвременна апаратура за извършване на структурен анализ, топлофизични и механични изпитвания на материалите. Оборудването на лабораториите е единствено по рода си във Варна и региона.

Благодарение на високотехнологичното оборудване и екипът от специалисти, офисът ще предлага на предприятия и фирми, потребители на енергийно ефективни материали и технологии, високо квалифицирана експертна, развойна и консултантска дейност.  В него ще бъдат организирани  и провеждани обучителни срещи и семинари  в областта на енергийната ефективност, енергоефективните материали и технологии.

Офисът за технологичен трансфер е изграден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  и с пълната поддръжка на ръководството на университета.

Снимка: ka6tata.com