петък, 6 декември 2019 г.

До 6 години 95% от работни места в Европа ще изискват дигитални умения

  • До 6 години 95% от работни места в Европа ще изискват дигитални умения
  • До 6 години 95% от работни места в Европа ще изискват дигитални умения
  • До 6 години 95% от работни места в Европа ще изискват дигитални умения

До 2020 г. 95% от наличните работни места на европейския трудов пазар, ще изискват дигитални умения. Въпреки това, Европа все още е изправена пред недостиг от 900 000 специалисти от сферата на информационните и комуникационни технологии. За да отговорят на търсенето на пазара на труда е изключително важно да подготвим младите хора за професиите на бъдещето, заяви Кристина Щерева, представител на Samsung България, по време на откриването на лаборатория за иновации в Технически университет - Варна. Дигиталната стая във факултета по „Електроника“ е проект на Samsung Electronics, насочен към намаляване на младежката безработица.

Лабораторията дава възможност на студентите да придобият допълнителни дигитални умения за повишаване на своята конкурентоспособност и възможности за професионална реализация. Лабораторията ще се използва за придобиване на знания по телекомуникации и мобилни технологии. Предвижда се провеждането на курсове за създаване на мобилни приложения, по комуникационни мрежи, видеотехнологии и автоматизирано проектиране в комуникациите.

Основната цел на дигиталната стая е да подобрим технологичните знания на младежите до степен, която ще ги направи силно конкурентни на пазара на труда и ще им даде възможност за бърза реализация, смята Щерева.

Лабораторията за иновации в ТУ-Варна предоставя интегриран хардуер и софтуерни решения за обучение на студенти по телекомуникации и мобилни технологии. Учебното съдържание ще бъде дигитализирано и ще осигурява съвременно интерактивно обучение. Залата разполага с 20 работни места, оборудвани с лаптопи Samsung, сензорна електронна дъска, 55-инчов професионален дисплей, безжичен мултифункционален принтер и допълнителни мобилни устройства за тестване на приложения.

Само взаимното обучение между бизнеса и университета може да даде висококвалифицирани, добре подготвени кадри, които да се реализират успешно, заяви проф. д-р Овид Фархи, ректор на ТУ-Варна. 

Лабораторията за иновации в ТУ-Варна е втората, която отваря врати след София, където през октомври 2013 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика бе открита първата подобна в страната.