Ток от Черно море може да захранва цяла България

  • Ток от Черно море може да захранва цяла България

    Снимка: Ели Маринова

Енергийният баланс на България може да бъде решен с ресурс, който се намира във водите на Черно море – смята професор Бешков, ръководител на екипа, който работи по революционната идея за получаване на ток от сероводорода в морската вода от дълбочините на морето. Теоретичните сметки показвали "фантастични резултати". Запасите на сероводород в Черно море се изчисляват на около 4,5 млрд. тона. Обърнати в енергия е около 10-12 тераватчаса годишно. Цялото това количество не може да се използва, но дава гаранция за устойчивост на ресурса и на процеса.Този източник практически въобще няма да се изчерпа, заяви експертът по биохимичен инженеринг проф. Венко Бешков, цитиран от в. "Телеграф". Годишният прираст на сероводорода в Черно море се изчислява на 75 милиона тона. Сероводородът е заплаха за живота в Черно море.

 В същото време количеството му във водата в дълбокото море се равнява на около 43 млрд. куб. м природен газ в енергиен еквивалент. Българската консумация на газ е между 2,5 и 3 млрд. куб. м. годишно. Годишно могат да се оползотворят 10 пъти повече енергия, еквивалента на природния газ. Това веднага ще реши енергийния баланс на България, твърди професорът. Ние няма да дупчим морското дъно, - с всичките опасности, рискове и разходи на сондажите за газ и нефт. Ние просто спускаме една тръба и черпим вода от 1000 метра дълбочина и след като добием електроенергия, я връщаме обратно, разказва професорът за самия метод. Ще върнем в морската вода сулфатни йони, които са компонент на морската вода. Те се подават в дълбокото море, където живеят бактерии, използващи сулфатните йони като източник на кислород. Бактериите редуцират кислорода до сероводород, който ние взимаме с морската вода. Това е огромен ресурс, зелен, възобновяем, с огромен принос в енергийния баланс на която и да е страна в Черноморския басейн. От една страна проектът ще бъде по евтин, а от друга - по-безопасен за морската среда и морското дъно. Трето - при него няма абсолютно никакви въглеродни емисии.