Кога и как ще се пенсионират родените след 1959? Промените

  • Кога и как ще се пенсионират родените след 1959? Промените

Родените след 1959 г. вече могат да избират къде да отиват осигуровките им за втора пенсия - в Държавното обществено осигуряване (НОИ) или в частните универсални пенсионни фондове, пише „Стандарт”. Законовата възможност за това беше дадена преди 9 месеца, но едва тези дни беше приета необходимата наредба, която разписва реда за прехвърляне на средствата.

Според промените в Кодекса за социално осигуряване, родените след 1959 г. могат многократно по време на трудовия си живот да местят натрупаните средства за втора пенсия от частните в държавните фондове и обратно, но не по-късно от 5 г. преди навършване на пенсионна възраст. До момента задължително 5% от вноската за пенсия (която е 17,8%) влизат в универсален професионален фонд, където средствата се натрупват в индивидуални партиди. Те се инвестират в определени финансови инструменти, за да се трупа доходност и трябва да се изплатят като добавка към държавната пенсия от НОИ. Според правителството и управляващата коалиция в парламента обаче не е гарантирана положителна доходност върху тези средства в пенсионните фондове. Затова се взе решението всеки сам да решава къде да отиват вноските му за втора пенсия.

Осигурените, които желаят да напуснат универсалния фонд и цялата им осигуровка за пенсия да отива в държавния фонд "Пенсии", трябва да подадат заявление в данъчната служба по местоживеене. За тази промяна не се изисква заверка от нотариус, за разлика от сегашната практика при смяна на един универсален пенсионен фонд с друг.

Още от следващия месец след подаване на заявлението НАП ще започне да насочва цялата осигуровка в НОИ. До 6 месеца пък универсалният фонд трябва да преведе натрупаната сума от личната партида в т.нар. Сребърен фонд, който е на управление в БНБ. Там парите остават до пенсионирането на лицето или до решението му отново да възобнови осигуряването си в универсален фонд. По време на престоя в Сребърния фонд доходност върху тези средства не се трупа. Когато обаче човек, който е избрал осигуряване само в Държавното обществено осигуряване, реши да се пенсионира, НОИ ще му изплати пълния размер на полагащата се пенсия, а не орязана с 28% заради осигуряването и в частен фонд. Със заявление ще се преместват и парите от Сребърния фонд обратно в някой от частните универсални фондове. То обаче ще се подава в избрания универсален фонд. Покрай дебатите около разпоредбите в наредбата се изказаха съмнения от пенсионно-осигурителните дружества, че има опасност от загуби при прехвърлянето на партиди, тъй като има луфт във времето между оценяването и осребряването на средствата.

Право на избор къде да се осигуряват се дава и на категорийните работници. В момента за тях работодателите внасят осигуровки за пенсия в т.нар. професионални пенсионни фондове. Тези вноски са много по-високи от масовата трета категория - 12% за първа категория и 7% за втора категория. На работещите при тежки условия, избрали Държавното обществено осигуряване, партидите от професионалните фондове ще бъдат преведени директно във фонд "Пенсии" на НОИ. Тези работници обаче няма да имат право повторно да се върнат към осигуряване в професионален фонд.

От 2016 г.

  • Възрастта и стажът растат с 2 месеца
  • Започва да расте и пенсионната възраст за хората без стаж. Тя ще се вдига всяка година с по 2 месеца, за да достигне 67 г. през 2029 г.
  • Вдигане на пенсионна възраст този път ще има за всички категории труд.
  • През 2016 г. обаче жените, работили поне 10 г. в условията на първа категория, ще могат да се пенсионират на 48 г., а мъжете - на 53 г. За втора категория условията са 15 г. стаж и навършени 53 г. за жените и 58 г. за мъжете. Важно за категорийните работници е, че остава да важи точковата система. Това означава, че освен пенсионна възраст работещите при тежки условия трябва да имат сбор от общ осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
  • Учителите  досега можеха да се пенсионират три години по-рано от масовата трета категория труд. С нарастването на пенсионната възраст за всички, се променят и условията на по-ранно пенсиониране на учителите. През 2016 г. те ще придобиват право на пенсия при навършване на 57 г. и 10 месеца за жените и 60 г. и 10 месеца за мъжете, и учителски стаж 25 г. и 8 месеца за жените и 30 г. и 8 месеца за мъжете. От 2017 г. до 2029 г. пенсионната възраст за жените учители ще се увеличава всяка година с 2 месеца, а след това с по 3 месеца до достигане на 62-годишна възраст. За мъжете учители увеличението на пенсионната възраст ще бъде с по 2 месеца през 2016 и 2017 г., а от 2018 г. - с по 1 месец до достигане на 62-годишна възраст. При ранното пенсиониране Учителският пенсионен фонд ще изплаща срочна пенсия, намалена с 0,1% за всеки месец, недостигащ до възрастта за пенсиониране по масовата трета категория труд.
  • Полицаи и военни на служба до 52 г. и 10 месеца
  • Взимаш с 4,8% по-малко, ако не ти стига 1 година

От Нова година се дава възможност на хората, които имат необходимия осигурителен стаж, да се пенсионират по тяхно желание една година по-рано от навършването на пенсионната възраст.