Работници и финансисти ще се търсят най-много

  • Работници и финансисти ще се търсят най-много

С най-оптимистични прогнози за заетостта през последните три месеца на тази година са работодателите от финансите и производството. В двата сектора прогнозите са заетостта да се увеличи със съответно 18 и 17%. Като цяло нагласите са положителни - фирмите очакват наемането на нови хора да се увеличи с 10% - както бе и за третото тримесечие. Това е с 2 пункта повече от прогнозата за края на миналата година. Данните са от регулярно изследване на Менпауър, в което 750 работодатели са анкетирани дали смятат да наемат допълнително служители, или ще намаляват персонала.

В петте региона - Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна - фирмите заявяват, че ще наемат нови хора. Най-сериозни са намеренията на бизнеса в Пловдив и Русе - там прогнозите са заетостта да се увеличи с 15%. След тях са работодателите във Варна с +11%, София с прогноза от +8%, а най-слаби са намеренията на фирмите от Бургас +4%. В девет от десетте икономически отрасъла работодателите очакват да увеличат персонала си. Най-сериозно е това намерение сред фирмите във финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите - 18 на сто, и в производството - 17 на сто. Сравнението на годишна база показва сериозно раздвижване в строителството. Работодателите от този сектор са повишили прогнозата си за наемане на работници с 16% спрямо миналата година.