Синя карта ще улеснява бързо наемане на чужди специалисти

  • Синя карта ще улеснява бързо наемане на чужди специалисти

    Снимка: bgmajete.com

Тромавите процедури, бюрокрация и стари практики често не само губят времето на хората, но и отказват високо квалифицираните кадри да заемат желаната позиция в най-правилната за тях фирма. Това се променя. Списък с професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, ще изготви Министерството на труда и социалната политика. По него ще се издава в ускорена процедура синя карта на чужденци, наети да работят у нас.

Няма да е нужно българските работодатели да провеждат предварително проучване на пазара на труда дали има други местни кандидати за съответната позиция. В момента тази процедура отнема най-малко месец и предхожда всички останали стъпки по издаването на разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта и получаването на Синя карта на ЕС от МВР. Двете министерства вече са изготвили промени в Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения за работа на чужденци, които предстоят да се одобрят.

Един от секторите за бързо наемане на чужденци ще бъдат информационните технологии. Според проведеното през май проучване сред бизнеса за потребностите от работна ръка през следващите 12 месеца ще се търсят над 5600 специалисти и техници в областта на информационните и комуникационните технологии. В момента наемането на висококвалифицирани специалисти с разрешение от Агенцията по заетостта и синя карта от МВР отнема поне 6 месеца, посочват работодателските организации.

Социалното министерство тепърва ще реши, след като се допита до работодателските организации и националните съвети по трудова миграция и насърчаване на заетостта, кои ще са другите професии в списъка. Списъкът ще се актуализира всяка година до 31 януари с подписа на министъра на труда.