Как Apple прави интервю за работа

  • Как Apple прави интервю за работа

Apple е известна с това, че е едновременно една от най-предизвикателните и най-въодушевяващите компании за работа, така че едва ли е изненада, че започването на работа там е трудна задача. Подобно на Google и други големи технологични компании, в Apple задават както технически въпроси, базирани на предишния опит на кандидатите, така и някои объркващи въпроси.

Ето някои от най-странните въпрoси, задавани на интервю за работа  в Apple, които кандидати са споделяли в Glassdoor. Някои са прости, но достатъчно странни.

“Ако имате 2 яйца и искате да разберете кой е най-високият етаж, от който можете да пуснете яйце, без да се счупи, как ще разберете? Кое е оптималното решение?” — кандидат за софтуерен инженер “

Кой е най-добрият ви приятел?” — кандидат за специалист Семейни стаи

 "Опишете някакъв интересен проблем и как сте го разрешили" — кандидат за софтуерен инженер

"Обяснете на 8-годишно дете какво е модем/рутер и как функционира" — кандидат за консултант

"Колко деца се раждат всеки ден?" — кандидат за мениджър глобални доставки

 "Имате 100 монети на масата. 10 от тях са обърнати с лицевата страна нагоре, а 90 с обратната страна нагоре. Вие не можете по никакъв начин да разберете с коя страна всяка една от монетите е нагоре. Разделете монетите на две купчинки, така че във всяка от тях да има еднакъв брой монети с лицевата страна нагоре" — кандидат за софтуерен инженер

 "Имате три кутии. В една от тях има само ябълки, в друга само портокали, а в една от тях и ябълки и портокали. Кутиите имат и етикети, които обаче не отговарят на съдържанието им. Можете да отворите само една от кутиите и без да гледате в нея да си вземете само един плод. Гледайки плода, как можете незабавно да познаете в коя кутия какво има?" — кандидат за софтуерен инженер

 "Кой е най-добрият ви ден в последните 4 години? Кой най-лошият?" — кандидат за мениджър проекти

Изводи е трудно да се правят за подхода на една толкова голяма компания. Затова ще направим само един кратък: очевидно за да си успешен, трябва да мислиш нестандартно.

Източник: profit.bg