Търсят се българи за селското стопанство на Германия

  • Търсят се българи за селското стопанство на Германия

    Снимка: agronovinite.com

Агенция по заетостта и EURES България в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда набират кандидати за работа в селскостопанския сектор на Германия. Търсят се специалисти с професионално образование и опит или с дългогодишен опит по следните професии: специалист в селското стопанство, животновъд, животновъд – говедовъд, дояч, земеделски помощник, механик за селскостопански машини, професионален шофьор, електротехник, механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации.

Кандидатите следва да имат начални познания по немски език и да изпратят автобиография на немски език на имейл: alfaagrar@az.government.bg. Специалистите, които бъдат поканени за интервю, ще бъдат запознати с общите условия на проекта "AlfaAgrar", с работодателите и работните места. Интервютата ще се проведат на: 30 ноември в гр. Плевен, 1 декември в гр. Русе, 2 декември в гр. Ямбол и 3 декември в гр. Пловдив.

За четвърта поредна година ще стартира набирането на кандидати за участие и в програмата “The Job of my Life”. Програмата предоставя възможност на младежи за дуално професионално обучение в Германия, т.е. успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място.  

Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2016 г. са следните:

-  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016 г. не трябва да навършват 28 години);

-  да имат българско гражданство;

-  да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;

- да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.

Желаещите да участват в програмата следва да изпратят автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на имейл: mobipro2016@az.government.bg. Конкретните предложения за обучение ще бъдат публикувани през ноември. Кандидатите ще бъдат уведомени с имейл, за да могат да направят своя избор на професия и предприятие, в което да се обучават.

Подробна информация за програмите и условията за кандидатстване са публикувани на националния EURES сайт /http://eures.bg/ в рубриката „Новини”.