“Разказването на света” с премиера във Варна

  • “Разказването на света” с премиера във Варна

За Празника на Варна издателство „ФИЛ” поднася сборника „Разказването на света. Литературни рефлексии” от Виолета Тончева, с редактор Росица Бърдарска. Премиерата на книгата ще се състои на 19 август от 19 часа в Арт салона на Радио Варна, със специалното участие на пианиста Руслан Павлов. Книгата ще представи проф. дфн Стилиян Йотов.

“Разказването на света” обича четенето и разсъждението върху него. Книгата внимателно се вглеждат в избраните исторически, публицистични, белетристични, лирични, есеистични, философски и научни творби, организирайки разнородната материя в една обща драматургична линия. Tя сравнява българското със самото себе си, съпоставя българското, видяно отвътре, с българското, видяно отвън, минава през любовта и лабиринтите, за да стигне до философската поанта за разказването на света като едно от условията - може би най-важното, за неговото съществуване. В този контекст литературните рефлексии влизат в разговор помежду си, провокират с изводи, аналогии и емоции, както и с постоянното завръщане към Варна и морето. Морето, където хоризонтът е най-висок... 

Под погледа на „Окото”, витража на Юрий Василев от първата корица на книгата, сборникът очертава литературните траектории, в които се движи духовният живот на варненци, на базата на значими заглавия, премиерно представяни от авторката през последните десетина години. Изследват се различни тенденции, жанрове и почерци предимно на български, но също и на чуждестранни автори, пишещи за България.

В „Българското, видяно отвътре” литературно-критическата ретроспекция тръгва от най-далечното минало с „Гръцката махала Вароша – духът на древна Варна” от проф. д-р Румяна Михнева и доц. д-р Людмила Стоянова, продължава с културния принос на белогвардейските емигранти в „Руската следа във Варна” от Софья Богословова, разсъждава върху „Картини от три Българии” на Петко Бочаров, анализира нашумелите романи „Възвишение” на Милен Русков, „Бежанци” на Весела Ляхова и сборника с разкази „Отклонения наесен” от Чавдар Ценов. Големият варненски белетрист Атанас Липчев присъства с „Пътят към зимата” – един проникновен роман за детството и младостта, успоредени с обществено-политическите порядки на соца.