Dobrini.bg е инициатива на Сдружение с нестопанска цел ”Добрини”, чиято основна цел е да съдейства за съхранение и утвърждаване на добрите ценности и практики в гражданското общество.

Председател на сдружението е Павел Петров – програмист, който се грижи да техническата поддръжка и оптимизацията на Dobrini.bg. Редактор на сайта е Свилена Велчева, която е член на УС на „Добрини”. Мария Михнева е маркетингов и рекламен консултант.

Ние сме убедени, че българското общество има нужда от повече добри новини, от добри примери, които идват от обикновените хора. Затова направихме dobrini.bg – една авантюристична, но добра инициатива, която се надяваме да успява да се самоиздържа.

Ако споделяте нашата мисия и желаете да бъдете част от нашия проект, може да участвате с:

  • История за вашата добра инициатива или добрина, която реализирате и искате да бъде популяризирана. Може да споделите историите на хора, които познавате и се удивлявате как успяват да побеждават, да помагат на другите, да живеят щастливо и да преодоляват трудни ситуации. Пишете ни на e-mail: novina@dobrini.bg.
  • Рекламен банер или платена публикация на вашия продукт, инициатива, компания на страницата на Dobrini.bg. Свържете се с нашия рекламен консултант на e-mail: marketing@dobrini.bg.
  • С дарение в полза на Сдружение с нестопанска цел ”Добрини”.

Ако до всяко добро същество застане поне още едно…