Представят възможностите за финансиране на НПО

  • Представят възможностите за финансиране на НПО

Как да определите кои са най-подходящите конкурси и програми за финансиране на вашия проект и как да адаптирате проектното предложение към изискванията и възможностите на програмата, може да научите на 8 май от 19 часа в Beehive Co-working Space-Varna /ул. “Генерал Колев” 54, ет.6/. Тогава ще се проведе безплатна лекция на тема «Възможности за проектно финансиране на НПО» с лектор Марица Гърдева. Ще бъдат разгледани възможностите за финансиране по Фонд „Социална закрила”; Черноморски тръст за регионално сътрудничество; ТСА - Тръст за социална алтернатива; Европейска младежка фондация; Грантове за международни младежки дейности; Програма “Хоризонт 2020” ; Европа като глобален актьор; Направление „Европейска памет за миналото“, Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 и др. Събитието е безплатно за посетителите.

Ден по-рано - на 7 май от 20:00 ч. Beehive организира неформална среща на маркетолозите на бул. "Мария Луиза" 13. Събитието е подходящо за всички, които се интересуват от маркетинг, желаят да научат нещо ново,  да споделят опита си в областта, или просто искат да се запознаят с нови хора работещи в същата сфера. Събитието е безплатно за посетителите.

На 11 май от 19:00 ч., в Beehive Co-working Space-Varna предстои практическа дискусия с Камен Петров - freelancer. Той е участвал активно в над 150 проекта за последните 10 години. Ще разберете какво значи да си freelancer, от къде да започнем и как да се наложим, как да се справим с конкуренцията, как да създадем дълготрайни партньорства и как да повишим продуктивността си.

На 17 май от 10:30 до 17:00 ч. в Beehive ще се проведе нещо различно - Robotics and Embedded Systems Day. В първата част ще се построи и програмира образователен LEGO робот. Роботът ще трябва да използва три двигателя и един сензор, за да може да е готов за взаимодействие с постановката от втората част на деня. Във втората част ще бъдат демонстрирани основни принципи при изграждането на embedded системи с ARM процесор и програмния език от високо ниво C#. Участниците следва да реализират система за управление на автоматична бариера включваща серво-мотор, бутон и датчик за разстояние, през която LEGO роботът трябва да премине.