Дебат за достъпа на младите хора до култура започва в столицата

  • Дебат за достъпа на младите хора до култура започва в столицата

Трета национална конференция за достъпа на младите хора до култура започва на 12 август в Хотел „Шератон“ в столицата. Поводът да се заговори по тази полезна и интересна тема за бъдещето и младежите е Международния ден на младежта,обявен от ООН. Орханизатори са БАРОК съвместно с Граждански институт организира под патронажа на Министерството на младежта и спорта.

Основните цели на Националната кампания за достъп на младите хора до култура са:

Да организира национален дебат за достъпа на младите хора до култура, като предложи  обмен на добри практики и ежегодно на 12 август организира Национална конференция, посветена на достъпа на младите хора;

Да идентифицира основните препятствия пред достъпа на младите хора до култура;

Да насърчи всеки – семейства, училища, културни институти и организации, младежки организации, социални институции, общини, агенции и министерства – да предложи своя план за разширяване на достъпа на младите хора до култура.

Националното представително изследване на тема "Предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура '2015", изготвено по поръчка на БАРОК от Граждански институт, открои ключовата роля на читалищата за разширяване на достъпа на младите хора до култура. В рамките на конференцията ще бъдат връчени за втори път годишните на награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура.

Първият в България младежки духов оркестър от жанра „Марчинг бенд“ -  "Marching Stars" към СОУ "Свети Паисий Хилендарски" в Златица ще приветства участниците в конференцията. "Marching Stars" (в състав около 50 деца-музиканти и мажоретки) ще поведат всички участници в Националната конференция в „МАРШ ЗА ДОСТЪП ДО КУЛТУРА“, който във времето между 16.50 и 17 ч. в маршов строй да се придвижи от хотел „Шератон“ по ул. „Съборна“ до НТ „Иван Вазов“,  а от 17 до 17.30 ч. ще изпълни няколко изключително атрактивни марша и дефилета с мажоретки в пространството пред НТ „Иван Вазов“.