Писателите във Варна с беседа за бежанците

  • Писателите във Варна с беседа за бежанците

Общество на младите писатели - Варна, отправя традиционна покана до пишещи, мислещи, дискутиращи и анализиращи за участие в открита беседа на тема „Бежанци”. Поводът за беседата е мъката на бягащите от пожар хора - гори мястото, в което са се родили и те търсят спасение на място, което е далеч от техния пожар, но и манталитет, а ужасният им път минава през едно море и през едни Балкани.

Напишете и/или пратете текст, елате да поговорим и поспорим, да общуваме в един своеобразен литературен форум на гражданското общество по актуална наболяла тема, призовават от Обществото на писателите. Датата на беседата е 28 октомври. Часът и мястото на срещата се уточняват и ще бъдат известени седмица преди срещата на сайта на Общество на младите писатели – Варна, и в профила във Фейсбук.

Ако не можете да присъствате лично, текстове можете да изпращате на e-mail omp.varna@gmail.com. Крайният срок за изпращане е 27 октомври 2015 година.В плановете на издателската платформа на Обществото на писателите – Варна, е издаването на книга с подборка от всички теми и автори, участвали досега в беседите.