ИУ-Варна организира строителна конференция за 30-та година

  • ИУ-Варна организира строителна конференция за 30-та година

Традиционната научно-практическа конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост“ ще се проведе на 27 ноември (петък) в Икономически университет – Варна. Официалното й откриване ще се състои в 10 часа в конферентната зала на Икономически университет – Варна (зала 446). Научният форум се организира за 30-та поредна година от катедра „Икономика и управление на строителството“ при Икономически университет – Варна. Актуалността на темата на конференцията, произтича от особения характер на икономическата среда в България. Проблемите, представени в докладите, са изключително актуални и широкообхватни. По време на конференцията е организиран щанд за специализирана литература в книжарницата на университета.

Участие в международната научна конференция - „Строително предприемачество и недвижима собственост“ са заявили представители на Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов, Висше училище по застраховане и финанси - София, Институт по икономика към Руската академия на науките – Москва, Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Икономически университет - Познан, както и мениджъри от бизнеса и публичната администрация.

Международните представители, които лично ще представят своите доклади на форума са oт Икономическия университет в Познан (Полша), oт Висше държавно училище – Калиш (Полша), от Национална асоциация на оценителите в Румъния.