"Мини мозъци" с научна цел заменят тестването върху животни

  • "Мини мозъци" с научна цел заменят тестването върху животни

Наистина би било чудесна новина, ако влезе в сила бързо новият метод за създаване на “мини мозъци”. Това са триизмерни структури от нервна тъкан, които са в състояние да пренасят електрически синапси създадоха изследователи от Университета Браун. На цена от едва 25 цента, мини мозъците могат да се превърнат в ефективен инструмент за извършване на неврологични изследвания. Тези “мозъци” нямат мисловни способности, но пресъздават клетките и структурата на истинския орган по-точно от двуизмерните тъканни култури и съдържат различни видове клетки, които могат да формират синапси - електрически връзки, помежду си. Изобретението ще доведе и до ограничаване на използването на животни в нерологичните изследвания.

Мини мозъците са широки едва една трета от милиметъра, имат естествена форма, а плътността им е подобна на плътността на мозъците на плъхове. В процеса на формиране на структурите най-напред се центрофугират проби от тъкан, а след това клетките се отглеждат в специални плесени. По думите на изследователите в сферите се формира сложна триизмерна мрежа в рамките на между две и три седмици. Методът позволява производството на хиляди мини мозъци от малка проба на жива тъкан от един единствен плъх. Ръководителят на проекта Даян Хофман-Ким е разработила техниката, за да създаде платформа за провеждане на опити. Една от възможностите е тестване на трансплантация на невронни клетки за лечение на Паркинсон, например.