Генетиката потвърждавала преданието за Адам и Ева

  • Генетиката потвърждавала преданието за Адам и Ева

Съвременните методи за генетичен анализ потвърждават библейското предание за Адам и Ева, твърди специалистът по генетика и молекулярна биология д-р Джорджия Пардъм (Georgia Purdom), пише charismanews. Наскоро тя е публикувала документалното изследване „Отговори в книгата Битие“, където излага изводите си и научните доказателства за реалността на събитията, изложени в Библията.

„Съществуват твърди генетични доказателства, че Бог е създал първата човешка двойка и едно от най-неопровержимите доказателства ни е дало изследването на митохондриалната ДНК, проведено от генетика д-р Натаниел Дженсън (Nathaniel Jeanson) – казва Пърдам. – Това изследване ясно показва, че общочовешката прамайка (библейската Ева) е живяла именно в библейски времена, тоест преди няколко хиляди години.“Дженсън направил изследване, което опровергава еволюционната графика. Неговата същина на прост език изглежда така: ако еволюцията е била такава, каквато я описват дарвинистите и ако мъжете и жените бяха странствали по планетата в продължение на хиляди години, щеше да има много по-голямо генетично разнообразие. Като се фокусирали върху ДНК, учените открили, че мъжете и жените могат да проследят своите корени към един мъж и една жена, казва Дженсън.

Въпреки, че графиката на Дженсън се различава, изследването му потвърждава, че всички хора могат да проследят произхода си до един-единствен човек, който е живял преди 135 000 години, който може да се нарече „генетичен Адам“. „Y-хромозомата се предава по идентичен начин от баща на син, така че мутациите или промените в мъжката хромозома могат да се проследят по мъжка линия до бащата на всички хора“, пише Тиа Гош в LiveScience. – За разлика от това предаването на ДНК от митохондриите става от жените на техните деца. ДНК е скрита в митохондриите, следователно може да разкрие приемствеността до древната Ева.“