Мобилно приложение помага да се ориентираме професионално

  • Мобилно приложение помага да се ориентираме професионално

На специално събитие пред над 200 ученици от Варна беше представено мобилното приложение My Tomorrow, което ще помага на младежите да изберат най-подходящата за тях професия. My Tomorrow е уникално средство, което помага на младежите в България да направят по-осъзнат, информиран и мотивиран избор на професионален път. То дава възможност на всеки да разбере какъв е неговият личностен профил и на тази база какви са подходящите професии за него. Профилът се определя от специално подготвен кратък тест, който да насочи вниманието към основните характеристики на личността и към възможните професионални направления, в които е най-вероятно да се развие успешна кариера.

My Tomorrow помага на учениците да разберат и какво висше образование е добре да получат, за да се реализират в избраната от тях сфера, както и какъв е професионалният път в кариерата, който трябва да извървят за дадена професия. Те могат да гледат и вдъхновяващи видеа на успели българи от различни сфери, които са се реализирали успешно, следвайки мечтите си.

Освен във Варна, приложението My Tomorrow вече бе представено пред младежи от София, като подобни срещи предстоят и в Пловдив и Бургас. Приложението може да бъде свалено безплатно от Google Play.